☂♥دل گرفته♥☂
☂♥دلم گرفته♥☂

http://www.axgig.com/images/96100831241772116363.jpg

 

همه می خواهند جای تو را بگیرند!!!!

بی آنکه بدانند تو هم دیگر جایی نداری ...!!!

+ تاريخ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:55 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://www.axgig.com/images/84001531740683329734.jpg

خيانت جالبي بود!

تهيه كننده دوستم،كارگردان عشقم...!!!

+ تاريخ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 15:49 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://www.axgig.com/images/03577272164370070543.jpg

بیـــــــــآ میخــوآهَمـ رآزی رآ بِگـــویَمـ
پِسـَر هآ عَروســــک ندآرَنــد
دَردُ دِل کَردَن و حَرفـ زَدَن رآ یآد نَگـــرفتهـ اَند
نِگــــآه کُن.....!!
خوبـ دَعوآ میکُنَند
فَقَط بَلَدَنــــد اَسبآب بآزی هآیِشآن رآ خَرآب کُنَن
پِســــر هآ اَشکـ هَمــ نَدآرَنــــــد
میتَرسَـــــند مَردیشآن زیرهـ سوآل بِرَوَد
می شِنَـــوی..؟؟!!
تَــهِـ صِدآیَشـ گِریـــــهـ ای بی صِدآست
نِگــآهَش کُن ....
وَقـــتی خَستهـ اَســت
وَقـــتی مَریــضـ اَســت
وَقتـــی دِلســـوزی بَرآیَشـ نیــستـ
پِدَرَتـ وَقتی مآدَرَتـ نیست چِقَدر پیــــر اَست؟؟
میدآنَمـ اَز پِسَرهآ نآرآحَتیــ
میدآنَمـ جِر زَنی میکُنــــند
بی مَعرِفَتَنـــــــد
بَد حَرفــ میزَنَــند
بآزی بَلـــد نیستَــند
آنهـــآ تَقـــصیری نَدآرَنــــد
کَـــسی او رآ مِثــلِ تو نآز نَکـــردهـ اَســــت
گُل سَر بهـ موهآیَش نَزَدهـ اَستـ
صـــورَتَشـ رآ نَبوسیدهـ
او بِجــآیِ بوســـهـ سیلی خوردهـ اَســـت
تآ یآدَشـ بِمآنَد
مَــــــــــرد بآیَد قَوی بآشَد
دُخــــتَرَک
پِسَرهآیی هَستَنــــــــــد نِمــی شِکَنَنـــــد
مَگَر....
بِدَستـ دُختَرَکـــــي...

+ تاريخ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 12:8 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
گاهی غرور بهتر است... تا کسی احساس بزرگی نکند...

+ تاريخ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 9:40 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
 

http://www.axgig.com/images/01362441791049118970.jpg

دِلــــم بــاران می خواهــــد
بــارانی آرام…. امــــا طـولانــــــــــــی
تا دسـت در دسـتِ قطــــره هـایش
و پـا به پـایِ نمنــــــاکـی اش
تمــــام کـوچــه بــاغ ها را
با پـــاهایی بِرَهنــــــــــه قــدم زنــــم
مــن بُغـــــــ ــــض کنــم
آسمــــــان ببـــارد

+ تاريخ پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 11:57 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
تنهایی یعنی

شب ها اونقدر شعر بخونی

رو تختت فکر خیال کنی

تا بالاخره با اشک خوابت ببره

من همیشه اینگونه می خوابم …

+ تاريخ شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 19:24 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://www.axgig.com/images/88105647048246607499.jpg

+ تاريخ دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ساعت 16:15 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

 

مثل آرامش بعد از یک غم,مثل پیدا شدن یک لبخند

 

مثل بوی نم بعد از باران

 

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست؟!

 

من به آن محتاجم....

+ تاريخ دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳ساعت 13:45 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
بارون مي باره...

                    چيك

                          چيك

                                چيك

                                      چيك 

                                            چيك

 

مي باره، مي باره، مي باره...

دلم ميخواد فقط بارون بباره فقط بياد هيچي نگم و فقط بياد.

بياد و همه زشتي ها رو پاك بكنه.

 

http://www.axgig.com/images/91997996837101242557.jpg

 

+ تاريخ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ساعت 0:21 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://s2.picofile.com/file/7934502903/527926_u8r9txeQax.jpg

 

خدایا حالم را تكان بده ....

خيلي وقت است كه خوشحاليهايم ته نشين شده
+ تاريخ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ساعت 0:12 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

درياي بي كران لطف اللهي را براي زندگي ام طي ميكنم ،

 تمامي كه ندارد اين سفر غربت خاصي دارد،

غربتش خوب و بدون نگراني است.

 خداي مهربانم براي زندگي من، در كنار من است .

 او مرا تنها نخواهد گذاشت .

 او هميشه در كنار من است ،اگر من او را حس كنم و به او ايمان آورم.

 خدايا تو را براي همه ي چيز هايي كه دادي شكر مي كنم و به تو ايمان دارم.

+ تاريخ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ساعت 0:9 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://www.axgig.com/images/13305008923354506662.jpg

 

در دنیای من تنها یک نفر

لبخند  منو خواست ،اون هم

"عکاس"بود که پولش را گرفت.

+ تاريخ جمعه هفتم آذر ۱۳۹۳ساعت 11:42 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |

بزن بارون، ببار آروم

به روی پلکای خستم

بزن بارون تو میدونی هنوزم یاد اون هستم

با اینکه رفت و پژمردم

هزار بار از غمش مردم

ولی بازم دوسش دارم

دیگه تنهاش نمی ذارم

فکرش تنها نمی زارم

بزن بارون، ببار آروم

به روی پلکای خستم

دارم هرشب میام از خونه بیرون

هوای خونه سنگینه

من هر شعری که این روزا نوشتم

از تو غمگینم

بازم با گریه خوابم کن ،بازم خواب تورو دیدم

دوباره

چقد غمگینم و تنهام

چقد میخوام که باز بارون بباره

بزن بارون، ببار آروم

به روی پلکای خستم

بزن بارون تو میدونی هنوزم یاد اون هستم

+ تاريخ جمعه سی ام آبان ۱۳۹۳ساعت 23:21 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://www.axgig.com/images/80937639261098542665.jpg

 

مث دیوونه ها گیجم

همش بیهوده میخندم

دو تا عاشق که میبینم

سریع چشمام میبندم

+ تاريخ جمعه سی ام آبان ۱۳۹۳ساعت 9:47 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |
http://www.axgig.com/images/03290216942459674335.gif

 

آغوشت میتواند

قشنگترین سرخط خبرها باشد

وقتی تو میتوانی قشنگ ترین

تیتر زندگی من باشی . . .

+ تاريخ پنجشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۳ساعت 16:56 نويسنده ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ |