☂♥دل گرفته♥☂

☂♥دلم گرفته♥☂


اینــــــــــقدر با راه رفتن زمین را لگد نکن

آخـــــــــــرش باید 

در آغــــــــــــوشش بخوابــی . . .

 


[ یکشنبه نهم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 14:39 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


http://www.axgig.com/images/43263723078526928698.jpg

 

عزیزم روز تولدت را با آسمانی پر از ستاره های چشمک زن

با دشتی پر از شقایق ها و با آرزوی موفقیت برای تو

به تو تبریک میگویم . . . آبجی گلم تولدت مبارک

 

 


[ یکشنبه دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 14:44 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


بعضی دردها و چیزها
چــــــــــــــــــــــــقدر دیدن و شنیدنش تحمل میخواد….
خالی ام از حرف….
پرم از دلتنگی!!

...............................................

از ساعت متنفرم !

این اختراع غریب بشر که مدام ،

جای خالی حضورت را به رخ دلتنگی یادم می کشد!!

.................................................

http://www.axgig.com/images/50103306501985536741.jpg

آبجی خیلی دلم برات تنگ شده خیلی زیاد

http://www.axgig.com/images/78542051214715200506.jpg


[ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 14:45 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


http://www.axgig.com/images/96100831241772116363.jpg

 

همه می خواهند جای تو را بگیرند!!!!

بی آنکه بدانند تو هم دیگر جایی نداری ...!!!


[ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:55 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


http://www.axgig.com/images/84001531740683329734.jpg

خيانت جالبي بود!

تهيه كننده دوستم،كارگردان عشقم...!!!


[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 15:49 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


http://www.axgig.com/images/03577272164370070543.jpg

بیـــــــــآ میخــوآهَمـ رآزی رآ بِگـــویَمـ
پِسـَر هآ عَروســــک ندآرَنــد
دَردُ دِل کَردَن و حَرفـ زَدَن رآ یآد نَگـــرفتهـ اَند
نِگــــآه کُن.....!!
خوبـ دَعوآ میکُنَند
فَقَط بَلَدَنــــد اَسبآب بآزی هآیِشآن رآ خَرآب کُنَن
پِســــر هآ اَشکـ هَمــ نَدآرَنــــــد
میتَرسَـــــند مَردیشآن زیرهـ سوآل بِرَوَد
می شِنَـــوی..؟؟!!
تَــهِـ صِدآیَشـ گِریـــــهـ ای بی صِدآست
نِگــآهَش کُن ....
وَقـــتی خَستهـ اَســت
وَقـــتی مَریــضـ اَســت
وَقتـــی دِلســـوزی بَرآیَشـ نیــستـ
پِدَرَتـ وَقتی مآدَرَتـ نیست چِقَدر پیــــر اَست؟؟
میدآنَمـ اَز پِسَرهآ نآرآحَتیــ
میدآنَمـ جِر زَنی میکُنــــند
بی مَعرِفَتَنـــــــد
بَد حَرفــ میزَنَــند
بآزی بَلـــد نیستَــند
آنهـــآ تَقـــصیری نَدآرَنــــد
کَـــسی او رآ مِثــلِ تو نآز نَکـــردهـ اَســــت
گُل سَر بهـ موهآیَش نَزَدهـ اَستـ
صـــورَتَشـ رآ نَبوسیدهـ
او بِجــآیِ بوســـهـ سیلی خوردهـ اَســـت
تآ یآدَشـ بِمآنَد
مَــــــــــرد بآیَد قَوی بآشَد
دُخــــتَرَک
پِسَرهآیی هَستَنــــــــــد نِمــی شِکَنَنـــــد
مَگَر....
بِدَستـ دُختَرَکـــــي...


[ جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 12:8 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


گاهی غرور بهتر است... تا کسی احساس بزرگی نکند...


[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 9:40 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


 

http://www.axgig.com/images/01362441791049118970.jpg

دِلــــم بــاران می خواهــــد
بــارانی آرام…. امــــا طـولانــــــــــــی
تا دسـت در دسـتِ قطــــره هـایش
و پـا به پـایِ نمنــــــاکـی اش
تمــــام کـوچــه بــاغ ها را
با پـــاهایی بِرَهنــــــــــه قــدم زنــــم
مــن بُغـــــــ ــــض کنــم
آسمــــــان ببـــارد


[ پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 11:57 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


تنهایی یعنی

شب ها اونقدر شعر بخونی

رو تختت فکر خیال کنی

تا بالاخره با اشک خوابت ببره

من همیشه اینگونه می خوابم …


[ شنبه چهارم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 19:24 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


http://www.axgig.com/images/88105647048246607499.jpg


[ دوشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۳ ] [ 16:15 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

 

مثل آرامش بعد از یک غم,مثل پیدا شدن یک لبخند

 

مثل بوی نم بعد از باران

 

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست؟!

 

من به آن محتاجم....


[ دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳ ] [ 13:45 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


بارون مي باره...

                    چيك

                          چيك

                                چيك

                                      چيك 

                                            چيك

 

مي باره، مي باره، مي باره...

دلم ميخواد فقط بارون بباره فقط بياد هيچي نگم و فقط بياد.

بياد و همه زشتي ها رو پاك بكنه.

 

http://www.axgig.com/images/91997996837101242557.jpg

 


[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:21 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


http://s2.picofile.com/file/7934502903/527926_u8r9txeQax.jpg

 

خدایا حالم را تكان بده ....

خيلي وقت است كه خوشحاليهايم ته نشين شده

[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:12 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


درياي بي كران لطف اللهي را براي زندگي ام طي ميكنم ،

 تمامي كه ندارد اين سفر غربت خاصي دارد،

غربتش خوب و بدون نگراني است.

 خداي مهربانم براي زندگي من، در كنار من است .

 او مرا تنها نخواهد گذاشت .

 او هميشه در كنار من است ،اگر من او را حس كنم و به او ايمان آورم.

 خدايا تو را براي همه ي چيز هايي كه دادي شكر مي كنم و به تو ايمان دارم.


[ شنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 0:9 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]


http://www.axgig.com/images/13305008923354506662.jpg

 

در دنیای من تنها یک نفر

لبخند  منو خواست ،اون هم

"عکاس"بود که پولش را گرفت.


[ جمعه هفتم آذر ۱۳۹۳ ] [ 11:42 ] [ ☂♥ム乃乃ム丂♥☂ ] [ ]

Designer by : Themesky